Uključivanje starijih osoba u kreiranje medijskog prostora

Centar za razvoj civilnog društva počeo je ovog vikenda s provođenjem edukacija namijenih novinarima, na temu aktivnog uključivanja starijih i umirovljenika u aktivnosti kreiranja medijskog sadržaja putem elektroničnih medija, novina i društvenih mreža. Vrlo zanimljivo je prof. Ivan Tanta govorio o nizu tema. Tako se u uvodno dijelu moglo doznati kako komunicirati i kako se ponašati sa starijim osobama, kako ih uključiti u društveni život, koje su glavne teškoće u komunikaciji sa starijima, što je starosna samopercepcija, te kako doživljavamo starije osobe koje moramo i trebamo poštivati.

U nastavku edukacije bilo je riječi o važnosti medija, a moglo se doznati i kojim se medijima najviše vjeruje, te što se danas najviše čita i gleda. Na koji se način Hrvatski informiraju zanimljivost je koja je pobudila pažnju novinara, a čulo se i da je 48 posto građana Hrvatske dakle, više od 2 milijuna, na Facebooku. Na kraju je bilo riječi o ulozi medija u društvu, posebno radija, o čemu svjedoči i podatak da i u ovom trenutku na stranicama Državne uprave za zaštitu i spašavanje stoji da građani koje je zadesio potres trebaju nabaviti tranzistorski radio prijamnik, kako bi mogli dobiti upute mjerodavnih o poduzimanju zaštitnih mjera, ali i druge korisne informacije.
Edukacija se, iz epidemioloških razloga, održala online preko platforme ZOOM.
Projekt Centar za razvoj civilnog društva sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Nakon edukacija organizirat će se i radionice za starije osobe, u sklopu koje će izrađivati i pripremati, uz stručnu podršku educiranih novinara, novu rubriku OGULINSKI ONLINE VJESNIK – OGULINAC, prilagođen starijim osobama, te osoba sa invaliditetom. Novo izdanje izlazit će dva puta mjesečno kroz cijelo vrijeme trajanja projekta, dok će sami krajnji korisnici aktivno sudjelovati u kreiranju sadržaja novina. Osim online izdanja, u sklopu projekta, uskoro će se tiskati i list “Ogulinac” koji će izlaziti 2 puta mjesečno, narednih godinu dana.