1,56 milijuna kuna – i to za Centar za razvoj civilnog društva!

Sinoć je predsjednica Udruge za demokraciju i civilne aktivnosti Ogulin (UDICA) Dubravka Vuković, potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda.

Ugovor je već potpisan od strane Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i dostavljen na potpis ogulinskoj UDICI. Sredstva se dodjeljuju za projekt pod nazivom: CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, a vrijednost iznosi 1.565. 273,66 kuna.

Sredstva su osigurana  iz Državnog proračuna u iznosu od 15 posto i iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85 posto.

Projekt će provoditi UDICA , a partneri u provedbi su Grad Ogulin, Pučko otvoreno učilište Ogulin, Društvo za sportsku rekreaciju Ogulin i Glumačka družina Đula.

Realizacija će početi uskoro, osim radionica o medijskoj pismenosti, uskoro će se pokrenuti i tiskano izdanje OGportala. Projektom je predviđeno da organizacije civilnog društva na području Grada Ogulina,  za djelovanje koriste prostor Gradske sportske dvorane i Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, te će se pokrenuti rad u prostorijama navedenih objekata, koji je sada neiskorišten.

Provest će se i specijalizirani edukativni program usmjeren na jačanje nedostatnih kompetencija članova udruga i javnog sektora. Nakon održanih treninga i edukacija svaka od udruga provesti će pilot projekt, usklađen sa konkretnim pozivom, te sa svakog prioritetnog područja za društveni život lokalne zajednice: kultura i umjetnost, sport, pružanje usluga za starije i nemoćne, te  aktivno građanstvo.

Kao rezultat projekta, minimalno 15 članova će steći potrebna znanja za razvoj budućih programa od javnog interesa, te povećanje kvalitativno i kvantitativno EU projekata koje se provode na području Grada Ogulina. Projekt se provodi u partnerstvu između javnog i nevladinog sektora, a provedbom će se poboljšati model upravljanja lokalnim razvojem, povećat će se  participacija udruga u osmišljavanju i provedbi programa od javnog interesa. Projekt pridonosi razvoju novih inovativnih programa za lokalno stanovništvo, te  povećanju iskoristivosti već dostupnih navedenih javnih prostora za razvoj civilnog društva i mladih. Organizacijom redovnog programa koji se temelji na participativnim i interaktivnim metodama projekt pridonosi uključivanju udruga i njihovih članova u odgojno-obrazovne aktivnosti, razvoju novih programa za djecu, mlade i odrasle, te potiče članove udruga na razvoj stručnih i osobnih kompetencija, što pridonosi  i u provedbi razvojnih lokalnih programa.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)