“Poruke se šalju svima, svuda i bez prestanka i sve agresivnije”

U sklopu projekta Centar za razvoj civilnog društva, održane su nove radionice za novinare, na kojima je bilo riječi o medijskoj pismenosti i kulturi, ali i zasićenosti porukama koje stižu iz medija. Tako se moglo čuti da je naša kultura zasićena informacijama, ali i da postoji visoka razina konzumiranja medija. Najdominantniji medij je i dalje televizija, a iza nje je kompjuter.

Predavač prof. Ivan Tanta osvrnuo se i na problem informacija koje su nekad bile nedostupne, a danas od njih zapravo treba zaštita zbog njihove količine i utjecaja.
“Poruke se šalju svima, svuda i bez prestanka i sve agresivnije” – poručeno je s radionica, te naglašeno da je suština medijske pismenosti u držanju stvari pod kontrolom. Viša razina medijske pismenosti omogućava da puno jasnije sagledamo granicu između stvarnog svijeta i svijeta kojeg stvaraju mediji.

Poseban naglasak stavljen je i ovaj put na informacije koje putem medija dopiru do starijih čitatelja, koji imaju specifične emocionalne stabilnosti i emocionalnu inteligenciju, te je bilo riječi o sposobnosti upotrebi emocija u komunikacijskom procesu i njihovom razumijevanju.
Projekt Centar za razvoj civilnog društva sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.